Przebudowa oczyszczalni ścieków Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu w zakresie technologi odwadniania osadów ściekowych

Urządzenia:

  • Prasa śrubowo-talerzowa z flokulatorem dynamicznym
  • Przepływowa stacja przygotowania polielektrolitu 3 komorowa
  • Mieszalnik osadu
  • Przenośnik ślimakowy osadu

Wydajność: 112kg smo/h

KLIENT: SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU