Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

Krata schodkowa

Kraty schodkowe są przeznaczone do dokładnego oczyszczania – oddzielania ze ścieków przemysłowych i komunalnych, dużych i średnich zanieczyszczeń (odpadów). Następnie następuje załadunek mechaniczny odpadów do urządzenia transportującego lub do kontenera na śmieci. Krata może być instalowana w kanałach na przepompowni ścieków oraz oczyszczalniach w budynkach przeznaczonych do krat.

Sito łukowe

Sito łukowe zaprojektowane dzięki wieloletnim doświadczeniom w różnych gałęziach przemysłu. Filtrowane medium podane jest do komory napływowej w górnej części filtra łukowego. Po przepełnieniu komory napływowej medium wypływa na wkład łukowy (sito paraboliczne ,,sito łukowe) wykonany z sita szczelinowego i poprzez szczeliny w sicie spływa do komory wypływowej w dolnej części filtra łukowego. Części stałe zatrzymane poprzez szczeliny sita parabolicznego ześlizgują się w dół pod wpływem grawitacji i łukowego kształtu sita. Wyposażenie:
 • komora napływowa,
 • sito szczelinowe paraboliczne,
 • komora wypływowa.
Zalety:
 • bardzo prosta obsługa,
 • brak zapotrzebowania na energię elektryczną.

Sito cylindryczne

Sito cylindryczne służy do oczyszczania ścieku z zanieczyszczeń stałych o wielkości przekraczającej 0,5 mm. W całości wykonane z materiałów kwasoodpornych. Wyposażenie :
 • obrotowy bęben wykonany z walcowatych prętów trapezowych o prześwicie 0,5mm,
 • zespół napędowy,
 • ciśnieniowy system centralnego mycia.
Zalety :
 • doskonałe wstępne oczyszczenie ścieku,
 • niskie zużycie energii elektrycznej,
 • wysoka skuteczność mycia sita (w trybie automatycznym).

Oddzielacz z napływem wewnętrznym

Zasadniczym elementem maszyny jest cylindryczny korpus osadzony na ramie nośnej. W korpusie osadzone jest sito napędzane motoreduktorem. Wewnątrz korpus wykonano tak aby uzyskać jak najlepsze warunki pracy. Zasada działania: Podawany wsad jest zabierany i kierowany ku górze. W trakcie obrotów woda spływa przez sita do koryta ściekowego w dół do kanału ściekowego korytem znajdującym się w dolnej części cylindrycznego korpusu. Odwadniany wsad kierowany jest do wylotu znajdującego się u góry. Dla lepszych warunków pracy wewnątrz maszyny zamocowano wodny zraszacz sterowany elektrozaworem.

Filtr taśmowy

Filtr taśmowy, uważany aktualnie na świecie za najbardziej sprawne i najtańsze w eksploatacji urządzenie do usuwania zawiesin ze ścieków i jednoczesnego odwadniania osadów. Zasady działania : Proces usuwania zawiesin polega na odciekaniu osadu podczas transportu na siatce filtracyjnej, z której osad jest zrzucany sprężonym powietrzem do śrubowego zagęszczacza. Odwodniony osad ma niską wilgotność (często poniżej 70%) co ułatwia jego dalszą utylizację. Wyposażenie:
 • Dmuchawa powietrzna do przedmuchu taśmy,
 • System mycia gorącą wodą.
Zalety:
 • Zmniejszenie zużycia chemikaliów w porównaniu z rotositami,
 • Brak konieczności obsługi, za wyjątkiem konserwacji tylko 1-2 godziny tygodniowo.

Procesy mechanicznego oczyszczania ścieków można zaliczyć do najstarszych metod oczyszczania ścieków. W naszej ofercie znajduje się wiele mechanicznie oczyszczanych krat i sit o bardzo zróżnicowanej konstrukcji. Urządzenia te występują zarówno jako niezależne jednostki, jak i całe zespoły współpracujących ze sobą maszyn połączonych wspólnym układem sterującym. Odpowiednie ich zestawienie w ciąg technologiczny może stanowić docelową podczyszczalnię ścieków przemysłowych.