Serwis oczyszczalni ścieków to usługa skierowana do właścicieli oczyszczalni ścieków, którzy nie mają profesjonalnego wsparcia technologicznego. Stały kontakt z naszym technologiem umożliwia rozwiązywanie ewentualnych problemów działającej oczyszczalni ścieków oraz zapewnienie stabilnego efektu ekologicznego przy niskich kosztach eksploatacji.

Serwis nad pracą oczyszczalni ścieków to stałe, okresowe (zazwyczaj comiesięczne) wizytowanie obiektu. Po każdej wizycie sporządzany jest raport z wykonanych analiz i przeprowadzonych obserwacji zawierający dokładne wytyczne dotyczące eksploatacji obiektu. Proces obsługi oczyszczalni przez naszą firmę zapewnia niższe koszty eksploatacyjne, a ponadto opiekę sprawują specjaliści w branży mechanicznej hydraulicznej, elektrycznej, czy technologicznej.

Doświadczenie naszych zespołów serwisowych i konserwacyjnych pozwala nam obsługiwać większość urządzeń i technologii dostępnych na polskim i europejskim rynku, które wdrażane są w zakładach oczyszczalnia ścieków.

W ramach swoich usług proponujemy Państwu poniższy zakres czynności:

01.

Monitoring podstawowych parametrów pracy oczyszczalni

W ramach monitoringu określamy optymalne dawki reagentów chemicznych koniecznych do uzyskania zakładanego stopnia podczyszczenia ścieków zgodnego z posiadanymi warunkami. Następnym krokiem jest bieżąca kontrola procesów: koagulacji, neutralizacji, flokulacji, saturacji i flotacji.

02.

Przeglądy oraz nadzór serwisowy i konserwacyjny

Posiadamy własne zespoły serwisowe, które w miarę potrzeby pracują w trybie pogotowia technicznego (w zależności od rodzaju umowy z Klientem) świadcząc kompleksowe usługi konserwacji i serwisu na oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych. Mechanicy, automatycy i elektrycy to doskonała kombinacja umożliwiająca szybkie, sprawne i fachowe działanie. Możliwość skorzystania z opcji 24h/7dni.

03.

Raporty z wykonanych badań i prac

Sporządzanie raportów z wykonanych badań i prac, zawierających wnioski i zalecenia mające na celu: utrzymywanie stabilnej pracy obiektu, otrzymanie minimalnych kosztów eksploatacji, uzyskanie efektu ekologicznego zgodnego z posiadanymi warunkami na odprowadzanie ścieków, wskazania ewentualnych przyczyn nieprawidłowej pracy instalacji.

04.

Gwarancja sprawności działania

Na wszystkie nasze prace udzielamy Państwu pisemnej gwarancji mechanicznej oraz gwarancji na uzyskany efekt ekologiczny.

Kontakt

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Napisz nam wiadomość. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.
Opinie

Co mówią o nas Klienci?