Rozbudowa budynku stacji odwadniania i higienizacji osadów SOHO na terenie oczyszczalni ścieków w Kozienicach

Urządzenia:

  • Prasa śrubowo-talerzowa z flokulatorem dynamicznym
  • Przepływowa stacja przygotowania polielektrolitu 3 komorowa
  • Mieszalnik osadu
  • Przenośnik ślimakowy osadu
  • Przenośnik ślimakowy osadu

Wydajność: 18m3/h

KLIENT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KOZIENICACH