Budowa mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków.

Urządzenia:

  • Krata koszowa
  • Pompownia
  • Zbiornik uśredniający
  • Sito bębnowe z układem mycia
  • Zespół dozowania chemikaliów
  • Flokulator
  • Flotator
  • Zbiornik flotatu

Wydajność: 60m3/d