Budowa mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków zrzucających wstępnie oczyszczone ścieki do kanalizacji miejskiej w Brusach

Urządzenia:

  • Oddzielacz cylindryczny
  • Flokulator
  • Stacja dozowania
  • Flotator
  • Ozonator
  • Prasa śrubowo-talerzowa z flokulatorem dynamicznym
  • Przenośnik ślimakowy osadu i skratek
  • Biofiltr

Wydajność: 300m3/d