Stacja odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Białobrzegach.