Fundusze unijne 1

Projekt „Uruchomienie produkcji nowych urządzeń w firmie Marex Technology dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014 – 2020.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, lata 2014-2020 (Działanie 3.3).

Tytuł: Uruchomienie produkcji nowych urządzeń w firmie Marex Technology dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo-
rozwojowych.

Cel: Wprowadzenie na rynek dwóch innowacji produktowych do odwadniania osadów: prasy śrubowo-talerzowej i
floktuatora dynamicznego wraz z technologią ich produkcji, opracowanych w wyniku realizacji własnych prac badawczo-
rozwojowych.

Beneficjent: Marex Technology M.Szymański A.Szczepański Spółka Jawna

Całkowita wartość projektu: 2 088 348,67 PLN
Wydatki kwalifikowane: 1 674 434,41 PLN
Poziom dofinansowania: 50,49%
Kwota dofinansowania EFRR: 845 421,93 PLN