STRONA W TRAKCIE TWORZENIA

MAREX TECHNOLOGY M. Szymański A. Szczepański – Spółka Jawna
Białoskóry 20, 09-200 Sierpc, woj. Mazowieckie, POLAND

Tel. 0048 024 276 13 80
Fax. 0048 024 276 12 92

e-mail: info@marextechnology.com
www.marextechnology.com

Spółka zarejestrowana w KRS XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie
KRS 0000307862
REGON 141460620
NIP 776-16-64-473

Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN (w całości opłacony)
KONTO: PKO BP S.A. 49 1020 3974 0000 5502 0127 7052